آنچه در این شماره میخوانید:

مشاغل خانگي، پولساز و کم دردسر

اهميت کسب و کار خانگي در اقتصاد و جامعه

کسب و کار خانگي در کشورهاي مختلف

14 سوال مشاغل خانگي در ايران

افراد موفق دنيا در ابتدا چه کاري انجام مي داده اند؟

چگونه کسب و کار خانگي موفق داشته باشيم؟!

معرفي چند ايده پولساز در شغل خانگي

معرفي پروژه هاي سرمايه گذاري

این شماره را از طریق زیر مشاهده نمایید: